Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2013

petitabattoir
5856 4fe6
Reposted fromolimpia olimpia viatwice twice
petitabattoir
0171 abc6
Reposted fromczarnywegiel czarnywegiel viatwice twice

March 31 2013

petitabattoir
petitabattoir
4733 0c34
petitabattoir
4747 cdf8
petitabattoir
Po wyspaniu się dobrze. Znów ruszam się. Wszystko jem. Czytam. Słucham płyt. Nie wychodzę, bo na mieście nudy, chłodno, choć bez mrozu i śniegu. Może... gdyby był deszcz... Do ludzi mi się nie chce. Za daleko. Trzeba się ubierać, czekać na autobus. Może, gdyby mżyło i ciut cieplej. 
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik
Reposted frompuzzle puzzle viatypromantykaq typromantykaq
4974 204f

Reposted fromimageaddiction imageaddiction viapatidaga patidaga
petitabattoir
Reposted fromshakeme shakeme viapatidaga patidaga
petitabattoir
petitabattoir
Tak ważny czuję się, gdy mogę objąć Cię...
— pezet
Reposted fromsesja sesja viasoulforme soulforme
petitabattoir
Wiesz co jest gorsze od płakania w poduszkę?

Pustka. Taka chwila kiedy po prostu siedzisz i wpatrujesz się w sufit, wiesz, że nie możesz nic zrobić i ogarnia cię to przerażające poczucie bezsilności, które zżera cię od środka.

A Ty nie robisz nic. Po prostu się przyglądasz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoulforme soulforme

March 17 2013

petitabattoir
9713 1010
Reposted fromrisky risky viadynamite dynamite
petitabattoir
4528 4225 500
mistrz P #2
Reposted fromkartoNik kartoNik viadynamite dynamite
petitabattoir
6910 a969
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viadynamite dynamite
petitabattoir
petitabattoir
  Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać
— Daniel Glattauer - Wróć do mnie
Reposted fromIriss Iriss viadynamite dynamite
petitabattoir
  Jest Pan więc mężczyzną, który potrafi interesować się kobietą tylko na początku i na końcu: kiedy chce ją dostać i na chwilę przed tym, kiedy ostatecznie ją traci. Czas pomiędzy — nazywany również byciem razem — jest dla Pana zbyt nudny lub zbyt męczący, albo taki i taki. Prawda?
— Daniel Glattauer - N@pisz do mnie
Reposted fromIriss Iriss viadynamite dynamite
petitabattoir
Źrenica rozszerza się nawet o 45 %, kiedy patrzysz na kogoś, kogo kochasz.
Reposted fromkonwalia konwalia viadynamite dynamite
petitabattoir
0458 a9df 500
Nie jesteśmy tak silni, jak mogłoby się wydawać
Reposted fromolimpia olimpia viadynamite dynamite
petitabattoir
I proszę, nie dzwoń, przyjedź, można u mnie palić.
— Tomasz Różycki
Reposted fromzf zf viadynamite dynamite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl